Toteutus

Lähdekoodit

Lähdekoodit zip-tiedostona, koska WordPress ei anna julkaista lähdekoodia sellaisenaan, koska se sisältää ”inc” tekstin lähdekoodissa ja näin ollen pitää sitä tietoturvauhkana WordPressille.

Käyttöohjeet

Eli jonkinlaiset käyttöohjeet koodien testaukseen kuvien kanssa. Ja alkuun sähkökuva, josta löytyy ohjekaavio helpottamaan ymmärtämistä.

Perustoimitila

Tämä on perustila, kun lämpömittarin käynnistää ja se kertoo vain lämpötilan.

Raja-arvo toiminto

Raja-arvon asetus:

Paina S1-nappia, joka säätää miinusasteita. Tai S2-nappia, joka säätää miinusasteita

Jommankumman napin painamisen jälkeen siinä kohtaa missä normaalisti näkyisi astelukema. Niin nyt siinä on lukema 0000, joka kasvaa isommaksi + tai – merkkisenä. Riippuen siitä kumpaa nappia painelet S1 tai S2. Lukema menee aina nollaan kun vaihdat nappia, S1-napista S2-nappiin ja toistapäin. Ja näin voit aloittaa uudestaan alusta raja-arvon säädön.

Kun olet saanut halutun lukeman raja-arvoksi, niin painat vain S3-nappia ja raja-arvo on valmis ja heti käytössä ja näyttö on tämän kuvan mukainen.

Näytössä lukee termostaatin asetettu raja-arvo siinä kohtaa CR-kirjaimien kanssa, missä luki aikaisemmin ”Lampo”, jossa C tarkoittaa säädettyä lämpötilaa ja R-kirjain kertomassa, että kyseessä on raja-arvo. Jos haluat muuttaa lukemaa niin aloita homma alusta painamalla ensin S1 tai S2-nappia.

Seuraavassa kuvassa merkkiledi on syttynyt, kun säädetty raja-arvo +0023CR on ylittynyt.

Raja-arvo sekä hystereesitoiminto

Raja-arvon voi poistaa kokonaan käytöstä painamalla pelkästään S3-nappia niin monta kertaa, että LCD-näyttö muuttuu tämän näköiseksi.

Eli teksti ”Lampo” palaa takaisin. Jos raja-arvon haluaa uudestaan käyttöön, niin täytyy painaa vain uudestaan S3-nappia.

Mutta tähän S3-nappiin on liitetty myös hystereesitoiminto josta seuraavaksi.

Hystereesitoiminto S3-napissa

Eli jos hystereesitoiminto halutaan ottaa käyttöön. Niin se onnistuu painamalla S3-nappia niin monta kertaa, kunnes teksti ”CRH” tulee näyttöön. Joka kertoo, että sekä raja-arvo, että hystereesitoiminto on kytketty päälle kuten seuraavassa kuvassa voi nähdä.

Jatkamalla S3-napin painelua hystereesitoiminto saadaan myös pois päältä niin, että pelkkä raja-arvo jää käyttöön. Ja LCD-näytössä on ”CR”-teksti, kuten seuraavassa kuvassa.

Ja jos jatkaa S3-napin painelua niin palataan tilaan jossa ei ole käytössä raja-arvoa eikä hystereesitoimintoa. Ja teksti LCD-näytössä näyttää tältä.

Hystereesitoiminnon ideasta voi lukea ”Suunnitelma” sivulla kohdassa ”Hystereesitoiminnon tarkoitus”.

Copyright <> jyrki.k(at)innopultti.fi <> Päivitetty: 15.8.2007