Toteutus

Lopulta systeemistä tuli kolmen seuraavan tilan mukaisesti toimiva laite.

Normaalitila

Eli normaali toimintatila, jossa luetaan potentiometrin lukema A/D-muuntimella ja siirretään se taas PWM:lle. Ja sen mukaan sitten hehkulampun kirkkaus muuntuu. Lisäksi LCD-näytöllä näytetään PWM-suhde prosentteina ja 10-bittinen A/D-muuntimen tulos lukemana 0-1024.

Tallennustila

Sitten on tallennustoimintatila. Jossa tallennuksessa tallennetaan A/D-muuntimen dataa vapaaksi jääneeseen ohjelma FLASH-muistiin. Joka taas säätää PWM-suhdetta toistotilassa, jonka mukaan ohjataan 6 voltin hehkulampun kirkkautta.

Tallennustoiminnon saa päälle painamalla sitä ohjaavaa nappia ja päästämällä se vapaaksi. Ja LCD-näyttöön ilmestyy Tallentaa teksti. Tallennustoiminnon saa päältä pois samalla tavalla samalla napilla ja sen jälkeen LCD-näytössä näkyy Normaali teksti. Tallennustoiminto menee myös pois päältä, kun tyhjä FLASH-muisti on täynnä. Täyttymistä voi seurata Tallentaa tekstin perässä olevasta 000-100% nousevasta luvusta.

Toistotila

Ja kun on tallennettu haluttu hehkulampun ohjausjakso. Niin tämä voidaan toistaa sitten FLASH-muistista suoraan toisto toimintatilalla silmukassa. Toistotoiminnon saa päälle painamalla sitä ohjaavaa nappia ja päästämällä sen pois. Jolloinka LCD-näyttöön tulee teksti Toistetaan.

Toistotoiminnon saa pois päältä painamalla samaa nappia, jolla se laitettiinkin päälle. Ja sen jälkeen LCD-näytössä näkyy teksti Normaali. Toistotoiminto pyörittää toisin sanoen tallennettua toimintojaksoa uudestaan niin kauan, kunnes se sammutetaan napista.

Ja kuten aikaisemmassa tallennus toimitilan selostuksessa mainittiin. Niin jotta tietäisi paljon FLASH-muistista on käytetty tallennuksen ja toiston aikana. Niin sitä varten näytetään tallennus ja toisto toimintatilojen aikana käytetty FLASH-muisti 0-100% välillä. Kuten varmaan kuvista huomasit.

Vielä lopuksi valourun koodi 16f88:lle

Valourun asemblerkoodi.

Valourun hex-koodi eli asember-koodista käännetty koodi.

© Copyright <> jyrki.k(at)innopultti.fi <> Päivitetty: 30.8.2008